• © 2019 Zorg voor Welzijn 0

Zorg voor Welzijn

'Zorg voor Welzijn'
Geschreven door Sabrina Brando

Zorg voor Welzijn. Er zitten enorm veel betekenissen in deze 3 woorden, zoals: wij zorgen voor welzijn van familie en vrienden om ons heen, ik zorg voor mijn eigen welzijn, het bedrijfsleven zorgt voor het welzijn van klant en personeel en natuurlijk zorginstanties die zorgen voor het welzijn van de patiënten en personeel.

Zorg voor Welzijn is een initiatief van Patrick van Veen en Sabrina Brando die zich beiden al decennia in het veld en onderzoek bezighouden met gedrag en welzijn van mensen en dieren. Welzijn of ‘wellness’ is een veelbeschreven begrip en bestrijkt verschillende lichamelijke en mentale facetten.

Vaak als we denken aan welzijn, denken we aan fysiek welzijn, met onderwerpen zoals voeding, beweging en gewichtsbeheersing. Welzijn is meer dan gezondheid. De Universiteit van Maryland beschrijft het als een inclusief en bewust, een evoluerend proces en zelfgestuurd en wat gezien moeten worden als multidimensionaal, positief en bevestigend door je lichaam en geest te voeden en bezig te houden. Belangrijk om te onthouden is dat educatie, levenservaringen en cultuur onze gedachten en gevoelens over welzijn beïnvloeden.

Een holistische benadering van welzijn is de integratie van fysieke, mentale en spirituele aspecten. Diverse organisaties en onderzoeken beschrijven 8 dimensies van ‘wellness’ [1]: intellectueel, financieel, beroepsmatig, sociaal, fysiek, omgeving, spiritueel en emotioneel.

Deze verschillende dimensies beschrijven een spectrum en belangrijk, dat de afwezigheid van ziekte niet betekent dat iemand goed welzijn heeft, of dat wanneer een lichamelijk klacht succesvol behandeld wordt het mentale welzijn gedurende de behandeling ook gewaarborgd is.

Zorg voor Welzijn gaat over de holistische benadering van welzijn en de dimensies die van toepassing zijn in de gezondheidszorg. In de zorg staat de fysieke en medische zorg nog altijd bovenaan en ons werk en aankomende congres op 8 april 2020 zal welzijn op een bredere manier worden toegelicht. Immers welzijn verdient een integrale aanpak en de volle aandacht omdat een hoog welzijnsniveau kan bijdragen aan een betere, individuele en holistische medische zorg.

Wij zien uit naar een blijvend dialoog en interacties met experts, beleidsmakers in de zorg, gelinkte gebieden zoals verzekeraars, medewerkers in het sociale domein bij verzekeraars of woningcorporaties, bestuurders, leidinggevenden in de zorg en zorgprofessionals.

Samen Zorgen voor Welzijn!


Referenties:

[1] 8 Dimensions of Wellness, (UMD) University of Maryland’s Your Guide to Living Well.

zorgvoorwelzijn4